ΑΑΔΕ: Έρχεται το ψηφιακό δελτίο αποστολής

NEWSROOM
ΑΑΔΕ

Στόχος η αποτροπή της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου

Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 10/5 θέτει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το προσχέδιο της Απόφασης για την εκκίνηση και λειτουργία της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αγαθών και τον ορισμό του μορφοτύπου του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

Μέσω της διαβούλευσης η ΑΑΔΕ προσβλέπει στην άμεση συνεργασία με τους φορείς και τις επιχειρήσεις, ώστε από κοινού να διαμορφώσουν το νέο πλαίσιο στη διακίνηση αγαθών, που εμβαθύνει στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την αποτροπή της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Στο προσχέδιο της απόφασης καθορίζεται το περιεχόμενο των παραστατικών διακίνησης, η διαδικασία για την ψηφιακή έκδοση και διαβίβασή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, καθώς και η διαδικασία ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης αγαθών.

Ειδικότερα:

• εισάγεται διάκριση μεταξύ απλής και σύνθετης διακίνησης αγαθών και περιγράφεται η σειρά των ενεργειών από την έναρξη έως και την ολοκλήρωση της διακίνησης σε δύο φάσεις:

Α’ Φάση:

- έκδοση παραστατικών,

-  διαβίβαση δεδομένων στο myDATA και  ενημέρωση του Λήπτη

- δυνατότητα ελέγχου των διακινήσεων κατά τη διάρκεια αυτών με τη σάρωση QR Code  που απεικονίζονται στα παραστατικά διακίνησης

Β’ Φάση:

- ψηφιακή παρακολούθηση φορτώσεων/ μεταφορτώσεων,

- παραλαβή παραστατικών και αγαθών με τη σάρωση QR Code των         παραστατικών διακίνησης,

- ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από τον Λήπτη

•   ορίζονται οι υπόχρεοι έκδοσης παραστατικών διακίνησης, ο χρόνος έκδοσης και ο χρόνος διαβίβασης των δεδομένων στο myDATA

•    αποδίδονται οι ρόλοι που μπορεί να αναλάβουν οι επιχειρήσεις κατά τη συμμετοχή τους στη διακίνηση αγαθών

•    καθορίζεται το περιεχόμενο και ο μορφότυπος των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης, οι τύποι παραστατικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε στάδιο της διακίνησης αγαθών και τα κανάλια διαβίβασης

•    καθιερώνεται η χρήση της Συνδυασμένης Ονοματολογίας «Taric» για την ενιαία κωδικοποίηση των διακινούμενων ειδών.

Η διαβούλευση είναι διαθέσιμη στο site της ΑΑΔΕ, στη διαδρομή Ανακοινώσεις > Διαβούλευση > Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής & ψηφιακή παρακολούθηση Διακίνησης Αγαθών και θα διαρκέσει από τις 23/4 μέχρι τις 10/5, ενώ τα σχόλια αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deltioapostolis@aade.gr.

ΣΧΕΤΙΚΑ