Μείωση του φόρου επιχειρήσεων μέσω... εργατικών χεριών

Η οδός Ανδριανού στη συνοικία της Πλάκας στο κέντρο της Αθήνας / Φωτογραφία: Shutterstock

Για το αν μια επιχείρηση καλύπτει τα κριτήρια εξαίρεσης από το Τέλος Επιτηδεύματος, ενημερώνεται με e-mail από την ΑΑΔΕ.

Το «κούρεμα» του Τέλους Επιτηδεύματος κατά 50% από φέτος και η κατάργηση του από το 2024 αφορά μόνο στους ελεύθερους επαγγελματίες, ως αντίβαρο στην εφαρμογή του νέου τεκμαρτού εισοδήματος, με το οποίο θα υπολογίζεται ο ελάχιστος φόρος τους, τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να απαλλαγούν από το «βάρος» του Τέλους Επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για την έδρα τους και σε 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Το μόνο που απαιτείται είναι η επένδυση σε έμψυχο δυναμικό.

Σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση για το περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του Τέλους Επιτηδεύματος οι επιχειρήσεις, που αύξησαν κατά τουλάχιστον 25% τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης εντός ενός φορολογικού έτους (εν προκειμένω, του φορολογικού έτους 2023) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εξαίρεση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται δεν ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Η... εξίσωση

Όπως ορίζει η σχετική ΚΥΑ, βάση υπολογισμού του μέσου αριθμού των εργαζομένων, είναι ο αριθμός των απασχολούμενων από την 1/1 έως και την 31/12 του προηγούμενου φορολογικού έτους, σε συνάρτηση με τον αριθμό των απασχολούμενων από την 1/1 έως και την 31/12 κατά το κρινόμενο έτος.

Ο μέσος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της επιχείρησης υπολογίζεται ανά μήνα από το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου για το σύνολο του έτους, ενώ στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης συμπεριλαμβάνονται οι εποχικοί απασχολούμενοι.

Ειδικά σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων, ο μέσος όρος των εργαζομένων στην προερχόμενη από τη συγχώνευση εταιρεία θα προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των εργαζομένων που απασχολήθηκαν σε κάθε μία από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης τους.

Για το αν μια επιχείρηση καλύπτει τα κριτήρια εξαίρεσης από το Τέλος Επιτηδεύματος, ενημερώνεται με e-mail από την ΑΑΔΕ. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα ένστασης στην ΕΡΓΑΝΗ, που ουσιαστικά «μετρά» τους απασχολούμενους και ανάβει το «πράσινο» φως. Αυτή η ένσταση δεν αναστέλλει, όμως, την προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Και οι απαλλαγές

Πέρα από την εξαίρεση από το Τέλος Επιτηδεύματος, υπάρχουν και κωδικοί που «ελαφραίνουν» πιο πολύ το εκκαθαριστικό των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι κωδικοί 579, 574, 590, 582, 586, 537 και 575 συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση κινήτρων προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου είτε λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, είτε λόγω μετασχηματισμού ή συνεργασίας, καθώς και το διπλάσιο ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση ακινήτου στην περιοχή Γεράνι - Μεταξουργείο, με βάση τις διατάξεις του ν. 4030/2011 (φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας), αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της ΑΑΔΕ, το 2023 οι επιχειρήσεις δήλωσαν συνολικά τζίρους 424,8 δισ ευρώ έναντι 312,5 δισ ευρώ το 2022, ενώ τα φορολογητέα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 25,2 δισ ευρώ έναντι 17,9 δισ ευρώ το 2022. Φέτος, ο πήχης αναμένεται να τεθεί ψηλότερα, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς.  

ΣΧΕΤΙΚΑ