Νέα έρευνα ΕΕΑ – Pulse: Ενεργειακό κόστος και χρηματοδότηση παραμένουν πρόβλημα για τις επιχειρήσεις

NEWSROOM
Επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας
Επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας/ Φωτογραφία Δήμος Αθηναίων

Σχεδόν οι έξι στους δέκα συμμετέχοντες στη νέα έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για την κατάσταση στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δηλώνουν ότι έχει επηρεαστεί αρνητικά («κάπως» έως «πολύ») η λειτουργία της επιχείρησής τους από το ενεργειακό κόστος το τελευταίο δωδεκάμηνο, σε σύγκριση με το προηγούμενο.

Πιο αναλυτικά, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη νέα έρευνα που διεξήγαγε η Pulse RC, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών είναι τα εξής:

  • Σχεδόν ένα στα έξι (17% από 23% τον Απρίλιο 2022), από τα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που συμμετείχαν και απάντησαν, έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχει καθυστερήσει η πληρωμή τους. Από αυτούς, περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα (43%) χρησιμοποίησαν τη ρύθμιση των 36/72 δόσεων για να τις τακτοποιήσουν -ένας στους πέντε (21%) απάντησε ότι ίσως την χρησιμοποιήσει.
  • Σχεδόν οι έξι στους δέκα συμμετέχοντες (62%) δηλώνουν ότι έχει επηρεαστεί αρνητικά («κάπως» έως «πολύ») η λειτουργία της επιχείρησής τους από το ενεργειακό κόστος το τελευταίο δωδεκάμηνο (σε σύγκριση με το προηγούμενο), ενώ ένας στους τέσσερις (24%) απάντησε ότι δεν έχει επηρεαστεί, ούτε θετικά, ούτε αρνητικά.
  • Ένας στους τρεις (35%) συμμετέχοντες, δηλώνουν ότι έχει αυξηθεί («κάπως» έως «πολύ») ο τζίρος της επιχείρησής τους, το τελευταίο δωδεκάμηνο (σε σύγκριση με το προηγούμενο), ενώ τέσσερις στους δέκα (39%) απάντησε ότι έμεινε πάνω-κάτω ο ίδιος. Λιγότεροι από ένας στους πέντε (18%) συμμετέχοντες απάντησαν ότι μειώθηκε.
  • Περισσότεροι από τους μισούς (54%) συμμετέχοντες αξιολογούν θετικά («σίγουρα» ή «μάλλον») τα μέτρα της κυβέρνησης για την αναβίωση των 120 δόσεων και τη νέα ρύθμιση των 36 και 72 δόσεων - μόνο ένας στους τέσσερις (25%) απάντησε αρνητικά.
  • Το 13% των μελών του επιμελητηρίου που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσε ότι έχει απευθυνθεί σε τράπεζα το τελευταίο εξάμηνο για χρηματοδότηση της επιχείρησής τους. Το διαδίκτυο και η ίδια η τράπεζα, ήταν οι κύριες πηγές (38%) ενημέρωσης για την χρηματοδότησή τους. Από όσους υπέβαλλαν πρόσφατα αίτημα δανειοδότησης, περίπου τέσσερις στους δέκα το έλαβαν (36%) και σχεδόν άλλοι τόσοι (38%) εισέπραξαν αρνητική απάντηση. Η «έλλειψη εξασφαλίσεων» (37%) ήταν ο κύριος λόγος που είχε αρνητική κατάληξη το αίτημα χρηματοδότησης.
  • Η «αύξηση της ενημέρωσης» συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό (37%), μεταξύ των μελών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που συμμετείχαν στην έρευνα, ως η πλευρά που πρέπει να βελτιωθεί όσον αφορά την πρόσβασή τους στα επιδοτούμενα προγράμματα χρηματοδότησης. Ακολουθούν η «μείωση της γραφειοκρατίας» (24%) και η «βελτίωση των απαιτήσεων» (21%).

Σημειώνεται ότι η έρευνα διεξήχθη 26 Ιουλίου με 3 Αυγούστου 2023 και η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι άντρες στις μεσαίες (παραγωγικές) ηλικίες, περίπου το ένα τρίτο είναι γυναίκες και μόνο το 5% προέρχεται από νεαρές ηλικίες (17 - 29 ετών).

ΣΧΕΤΙΚΑ