Η πανδημία «φρέναρε» και τα χρέη στην εφορία

Φωτο: Shutterstock

Στις αρχές Μαρτίου, οι οφειλέτες του Δημοσίου σημείωσαν μικρή μείωση σε σύγκριση με το Φεβρουάριο, ενώ και το πραγματικό συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος υποχώρησε.

Δημοσιοποιώντας την εικόνα των οφειλετών και οφειλών του Δημοσίου, το συμπέρασμα είναι ότι πριν σκάσει η "βόμβα" του κορωνοϊού, η αύξηση των χρεών από μήνα σε μήνα "φρέναρε", ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, καταγράφεται αύξηση 11,5%. Ενδιαφέρον είναι, επίσης, το στοιχείο που δείχνει ότι η χρονιά ξεκίνησε με... άγριες διαθέσεις από τις εισπρακτικές υπηρεσίες, καθώς στο διάστημα Φεβρουαρίου- Μαρτίου είχαν ληφθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (κυρίως κατασχέσεις εις χείρας τρίτων) σε άλλους 3.500 φορολογούμενους, ενώ από το τέλος του 2019 οι φορολογούμενοι που δέχθηκαν το "χάδι" της εφορίας ξεπέρασαν τις 20.000. Τα στοιχεία για τον Απρίλιο λογικά θα δείξουν "πάγο" στα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τα στοιχεία

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: 105.811.437.645 € το Μάρτιο έναντι 106.054.661.262,07 € το Φεβρουάριο (μείωση κατά 0,23%).

• Ανεπίδεκτα είσπραξης: 22.150.184.899,48 € το Μάρτιο έναντι 21.831.890.020,08 € το Φεβρουάριο (αύξηση κατά 1,46%).

Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: 83.660.395.514 € το Μάρτιο έναντι 84.222.771.241,99 € το Φεβρουάριο (μείωση κατά 0,67%).

Πλήθος οφειλετών: 3.954.882 το Μάρτιο έναντι 3.993.521 το Φεβρουάριο (μείωση κατά 0,97%) => την αντίστοιχη περίοδο το 2019 (Μάρτιος) ο συνολικός αριθμός οφειλετών ανερχόταν στους 3.940.098.

Παλαιό Ληξιπρόθεσμο:

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2020

2020/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

354.489.662

0,07%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

328.932.460

10,60%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

188.528.279

-30,75%

3ΜΗΝΟ

984.980.581

923.877.185

871.950.401

-5,62%

Νέο ληξιπρόθεσμο:

Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το 3μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2.213 εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 2.636 εκ. (μείωση κατά 16,04%).

Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 545 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 489 εκ. (αύξηση κατά 11,45%)

Το 93.14 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

55.331.289

686.209

-99%

Εισόδημα

71.040.745

208.543.037

194%

Φόροι στην Περιουσία

4.830.240

6.799.866

41%

Φ.Π.Α.

243.680.688

249.045.232

2%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

64.176.845

14.634.271

-77%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

708.948

574.773

-19%

Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά

9.977.761

12.589.133

26%

Δικαστικά έξοδα

5.321.730

4.146.305

-22%

Καταλογισμοί

5.527.202

3.287.979

-41%

Τέλη και χαρτόσημα

4.450.425

2.123.848

-52%

465.045.872

502.430.652

-8%

96,08%

93,14%

Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για το Μάρτιο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 82 εκ. (έναντι 138 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (92%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

24.750.275

2.972.326

-88,0%

Εισόδημα

18.640.614

10.513.361

-43,6%

Φόροι στην Περιουσία

14.592.824

8.242.693

-43,5%

Φ.Π.Α.

71.002.559

52.331.960

-26,3%

ΣΥΝΟΛΟ

128.986.272

74.060.341

-42,58%

91,79%

88,94%

KPI 2

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

3ΜΗΝΟ 2020

14,7%

17,1%

86,0%

KPI2: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

2019

2020

2020/2019

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 3ΜΗΝΟ

15,2%

14,7%

-3,17%

Συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμων

ΜΗΝΑΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2017

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2020/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

393.730.214

461.204.743

462.195.280

425.930.171

-7,8%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

405.062.230

496.209.557

422.238.586

460.807.129

9,1%

ΜΑΡΤΙΟ

454.448.469

458.085.538

412.552.761

284.163.496

-31,1%

3 ΜΗΝΟ

1.253.240.913

1.415.499.837

1.296.986.628

1.170.900.795

-9,7%

ΣΧΕΤΙΚΑ