Μείωση προκαταβολής φόρου για πάνω από το 80% των επιχειρήσεων!

Φωτογραφία: Shutterstock

Βαθιές ανάσες παίρνει η αγορά από την ενεργοποίηση του μέτρου μείωσης της προκαταβολής φόρου, αν λάβει κανείς υπόψιν ότι μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα κρατήσουν στα ταμεία τους γύρω στο 1,5 δισ ευρώ!

Χθες, όπως ήταν προγραμματισμένο, η ΑΑΔΕ απέστειλε μηνύματα στις επιχειρήσεις, που δικαιούνται μείωσης προκαταβολής φόρου, μέσω Taxisnet κι έτσι ολοκληρώθηκε μια ακόμα παρέμβαση στο πεδίο της παροχής ρευστότητας ειδικά στις εποχικές επιχειρήσεις, οι οποίες απαλλάσσονται πλήρως. Εν αναμονή των στατιστικών στοιχείων, δηλαδή πόσες επιχειρήσεις και σε ποιους κλάδους, ωφελούνται περισσότερο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πάνω από το 80% της αγοράς βγαίνει ωφελημένο.

Το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019. Η προκαταβολή μηδενίζεται σε κάθε περίπτωση για επιχειρήσεις κι επαγγελματίες, που:

α) είναι υποκείμενοι σε ΦΠΑ, ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και το τρίτο τρίμηνο του 2019 αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους (πρόκειται για τις εποχικές επιχειρήσεις)

β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.

Και τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι, που έχουν ήδη υποβάλει φορολογική δήλωση; Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, αρκεί ένα απλό κλικ για την επανυποβολή της δήλωσης, με τα ίδια ακριβώς στοιχεία της αρχικής, ώστε να υπολογιστεί ο φόρος με το μειωμένο συντελεστή προκαταβολής. Δηλαδή, αρκούν το πολύ 5 λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα σε πάνω από 350.000 επιχειρήσεις να επωφεληθούν άμεσα από το μέτρο. Φυσικά όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά τη δήλωση τους από χθες, θα λάβουν την εκκαθάριση του φόρου απευθείας με το νέο μειωμένο συντελεστή προκαταβολής.

Και τι γίνεται με τους... πονηρούς; Οι καμπάνες θα είναι βαριές. Όπως ορίζει η σχετική Απόφαση, σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και το οποίο επωφελείται της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που επωφελείται.

Επιπλέον, στις περιπτώσεις που επιχείρηση ή επαγγελματίας δεν έχει υποβάλει μία ή περισσότερες δηλώσεις ΦΠΑ, δεν τυγχάνει του ευεργετήματος της μειωμένης προκαταβολής φόρου.

ΣΧΕΤΙΚΑ