«Πονοκέφαλος» η επιδότηση της βενζίνης 

EUROKINISSI/ ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ

Πολύ πιο σύνθετο από τις αρχικές εκτιμήσεις και προσδοκίες, αποδεικνύεται το σχέδιο επιδότησης των καυσίμων, ως βασικής παραμέτρου του “πακέτου” στήριξης απέναντι στην ακρίβεια.

Η πρώτη δυσκολία, που είχε να κάνει με τους διαθέσιμους πόρους, ξεπεράστηκε σχετικά εύκολα, καθώς ξεκαθαρίστηκε ευθύς εξαρχής ότι ο Προϋπολογισμός βρίσκεται σε έλλειμμα, οι Ευρωπαίοι πιέζουν για συμμάζεμα λόγω του υψηλού Χρέους κι ως εκ τούτου το μέτρο αυτό δεν μπορεί να είναι οριζόντιο. Και κάπου εδώ ξεκίνησαν οι... πονοκέφαλοι, καθώς θα έπρεπε να οριστούν τα κατάλληλα εισοδηματικά κριτήρια, λαμβάνοντας, όμως, υπόψιν κι άλλες παραμέτρους, όπως το όριο της επιδοτούμενης κατανάλωσης ή/και η αναλογία της επιδότησης σε σχέση με τη λιανική τιμή του καυσίμου.

Ένα ακόμα στοιχείο προβληματισμού είναι το πώς θα δοθεί αυτή η επιδότηση, έτσι ώστε να “φαίνεται” αμέσως η διαφορά στην τσέπη των καταναλωτών. Με δεδομένο ότι το μέτρο δεν μπορεί να είναι οριζόντιο, φαίνεται ότι αδυνατίζει το σενάριο της επιδότησης στην αντλία και είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και στη Γαλλία, που αποφάσισαν οριζόντια επιδότηση στη βενζίνη με 0,15 ευρώ, δεν έχουν βρει ακόμα τον τρόπο να το κάνουν. Με αυτά τα δεδομένα, φαντάζει ως πιο πιθανή η λύση της πλατφόρμας, ενώ “παίζει” και η εναλλακτική του ηλεκτρονικού voucher, όπως έγινε με τα 150 ευρώ στους νέους που εμβολιάστηκαν.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Η μέση τιμή Πανελλαδικά διαμορφώθηκε στα 2,11 ευρώ, ωστόσο στα νησιά κατακτήθηκε και η κορυφή των 2,5 ευρώ. Παράγοντες της αγοράς προαναγγέλλουν από σήμερα αποκλιμάκωση των τιμών, κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης (περί τα 7 λεπτά το λίτρο), αλλά για τη βενζίνη μάλλον οριακές. Παρήγορο είναι το γεγονός ότι η διεθνής τιμή του πετρελαίου υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια.

Από την κυβέρνηση τονίζουν, πάντως, ότι πέρα από το πλαίσιο των επιδοτήσεων, δηλαδή των μέτρων στήριξης, το βάρος θα πέσει στους ελέγχους, καθώς από τις πρώτες διασταυρώσεις στα περιθώρια κέρδους βγήκαν “λαβράκια”. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, που καθορίζει τη μεθοδολογία αυτών των ελέγχων, τα πρόστιμα ξεκινάνε από τις 5.000 ευρώ και φτάνουν στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ προβλέπεται απλή σύσταση αν η παράβαση αφορά σε πολύ μικρές ποσότητες προϊόντων ή ποσότητες ιδιαίτερα χαμηλής αξίας, που διατίθενται προς πώληση ή αν απόκλιση από το ανώτατο επιτρεπτό ποσοστό περιθωρίου μικτού κέρδους δεν ξεπερνά τη μία ποσοστιαία μονάδα, και εφόσον είναι η πρώτη φορά που βεβαιώνεται παράβαση στο συγκεκριμένο ελεγχόμενο.

Οι έλεγχοι, κατά κανόνα γίνονται εξ αποστάσεως, με με την έκδοση εντολής για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων προς τον ελεγχόμενο. Σε περίπτωση, όμως, που κατά την κρίση των ελεγκτικών οργάνων παραστεί ανάγκη για επιτόπια παρουσία ελεγκτών στο χώρο του ελεγχόμενου τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου, αποτελούμενα από δύο τουλάχιστον όργανα.


Οι ελεγχόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι ο τρόπος τιμολόγησής τους είναι συμβατός με τις σχετικές διατάξεις και γι’ αυτό υποχρεούνται να προμηθεύουν ή να πληροφορήσουν τις αρμόδιες Αρχές, τουλάχιστον, με τα παρακάτω στοιχεία:

- την ποσότητα των αποθεμάτων (πωληθέντων και μη) του υπό έλεγχο προϊόντος κατά την Περίοδο Αναφοράς και την Περίοδο Ελέγχου.
- την αξία των ανωτέρω αποθεμάτων του Προϊόντος και στις δύο Περιόδους.
- το σύνολο των πωλήσεων σε ποσότητα και αξία του Προϊόντος και στις δύο Περιόδους.
- όλα τα παραστατικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ορθότητα των ανωτέρω μεγεθών.

Οι αρμόδιες για τον έλεγχο Αρχές μπορούν να ζητούν και κάθε απαραίτητο κατά την κρίση τους στοιχείο καθώς και να διευκολύνουν τον ελεγχόμενο με τη χορήγηση υποδειγμάτων πινάκων. Σκοπός είναι καθοριστεί το Περιθώριο Μικτού Κέρδους τόσο κατά την Περίοδο Αναφοράς, όσο και κατά την Περίοδο Ελέγχου. Εάν το Περιθώριο Μικτού Κέρδους της Περιόδου Ελέγχου είναι μεγαλύτερο από αυτό της Περιόδου Αναφοράς τότε υφίσταται παράβαση και πέφτουν “καμπάνες”.

ΣΧΕΤΙΚΑ