Στο στόχαστρο η μεγάλη φοροδιαφυγή

Ακίνητα στην Αθήνα/ Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ NEWS

Ειδικές οδηγίες για κατά προτεραιότητα ελέγχους σε υποθέσεις «ειδικού» βάρους, με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, διασταυρώσεις νέων στοιχείων που προκύπτουν στην πορεία των ερευνών και αξιοποίηση όλων των δεδομένων από κατασχέσεις παλαιότερων υποθέσεων, έδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κι όλα δείχνουν ότι τα μεγάλα «κεφάλια» μπαίνουν στο κάδρο.

Επικαιροποιώντας το Επιχειρησιακό Σχέδιο των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο Γ. Πιτσιλής αναθέτει στους Ράμπο των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων τις... ειδικές αποστολές της φετινής χρονιάς:

Διενέργεια τουλάχιστον 580 υποθέσεων ερευνών φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κ.λπ. Οι υποθέσεις αυτές προέρχονται από τις καταγεγραμμένες εκκρεμείς υποθέσεις των ΥΕΔΔΕ την 31η/10/2021 και ελέγχονται κατά προτεραιότητα εκείνες που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, σύμφωνα με το εσωτερικό point system των Υπηρεσιών

Διενέργεια τουλάχιστον 100 υποθέσεων ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων

Διενέργεια τουλάχιστον 50 υποθέσεων ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

Υπάρχουν, όμως και «καυτοί» φάκελοι, οι οποίοι θα πρέπει να «τρέξουν» ανεξαρτήτως προτεραιοποίησης:

Έρευνες-έλεγχοι κατόπιν εντολής του Διοικητή της ΑΑΔΕ ή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.).
Υποθέσεις έρευνας που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες κατόπιν αιτήματος των ΥΕΔΔΕ.

Έρευνες-έλεγχοι που προέκυψαν από συμμετοχή των ΥΕΔΔΕ σε ειδικά συνεργεία ελέγχου και οι οποίες διενεργούνται στο πλαίσιο ειδικών διατάξεων άλλων υπηρεσιών.

Έρευνες-έλεγχοι οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης έκθεσης ελέγχου.

Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES) και υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές Αρχές.

Προτεραιοποιημένες έρευνες, οι οποίες διαβιβάζονται από επιχειρησιακή δομή (ΥΕΔΔΕ), λόγω διενέργειας ελέγχου από την ΥΕΔΔΕ υποδοχής, για τις ίδιες οντότητες και για επικαλυπτόμενες φορολογικές περιόδους, ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου.

Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικών επιτόπιων στοχευμένων ελέγχων, καθώς και λοιπών ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Αιχμή του δόρατος του φετινού ελεγκτικού σχεδιασμού είναι 8.100 στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι (μεγάλων επιχειρήσεων, φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, κ.λπ.) από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με έμφαση σε ελέγχους επιτηδευματιών με μεγάλο φορολογικό κενό που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία 5ετία, καθώς και με χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου, δηλαδή ελέγχων τύπου IRS.

ΣΧΕΤΙΚΑ