«Βόμβα» από την Κομισιόν -Βάζει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στον αστερισμό του ΦΠΑ

Φωτογραφία: Eurokinissi

Η ετήσια Έκθεση της Κομισιόν για το «κενό» ΦΠΑ αναμφίβολα τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας και επισκίασε τα μέτρα που έβαλαν στο τραπέζι οι τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να περιοριστούν οι απώλειες. Ένα από αυτά τα μέτρα αναμένεται να ανάψει «φωτιές» στη αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθώς τις βάζει στον αστερισμό του ΦΠΑ.

Όπως σημειώνει στο αιτιολογική της σημείωμα η Κομισιόν, σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι φορείς της οικονομίας των πλατφορμών στους εν λόγω τομείς θα καταστούν υπεύθυνοι για την είσπραξη και την απόδοση του ΦΠΑ στις Φορολογικές Αρχές όταν οι πάροχοι υπηρεσιών δεν το πράττουν, για παράδειγμα επειδή είναι μικρές επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι πάροχοι.

“Η προσέγγιση αυτή, μαζί με άλλες διευκρινίσεις, θα εξασφαλίσει την εναρμόνιση σε όλα τα κράτη μέλη και θα συμβάλει στη δημιουργία πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ διαδικτυακών και παραδοσιακών υπηρεσιών μεταφορών και παροχής καταλύματος σύντομης διάρκειας. Θα διευκολύνει επίσης τις ΜΜΕ, οι οποίες, διαφορετικά, θα έπρεπε να κατανοούν και να τηρούν τους κανόνες ΦΠΑ σε όλα τα κράτη μέλη όπου δραστηριοποιούνται”, καταλήγει η εισήγηση της Κομισιόν.

Όπως σημειώνει το BNBnews, αναλύοντας την εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 46α Κανονισμού ΦΠΑ, η Επιτροπή ορίζει ότι η αδιάλειπτη μίσθωση καταλυμάτων για 45 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο με ή χωρίς την παροχή άλλων βοηθητικών υπηρεσιών θεωρείται ότι έχει παρόμοια λειτουργία με τον ξενοδοχειακό τομέα. Εν ολίγοις, η βραχυχρόνια μίσθωση καταλυμάτων θα θεωρείται ως τομέας παρόμοιας φύσης με τον ξενοδοχειακό τομέα και επομένως δεν είναι επιλέξιμος για απαλλαγή από τον ΦΠΑ (άρθρο 135). Αυτό διασφαλίζει ότι η προβλεπόμενη παροχή από την πλατφόρμα έχει την ίδια μεταχείριση ΦΠΑ με την παροχή υπηρεσιών από τα παραδοσιακά ξενοδοχεία στον τελικό καταναλωτή.

Η προωθούμενη οδηγία τροποποιεί την οδηγία για τον ΦΠΑ βάσει του άρθρου 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, μπορεί να εγκρίνει διατάξεις για εναρμόνιση των κανόνων των κρατών μελών στον τομέα της έμμεσης φορολογίας.

Το θέμα θα απασχολήσει σήμερα την ευρωπαϊκή συνδικαλιστική ένωση των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων European Holiday Home Association.

ΣΧΕΤΙΚΑ