Μόλις 4,7 δισ ευρώ χρεών βρίσκονται σε ρύθμιση!

Η Βουλή των Ελλήνων/ Φωτογραφία INTIME NEWS

Η πλατφόρμα για την αναβίωση των 120 και 72 δόσεων άνοιξε, αλλά ακόμα δεν παρατηρείται η... κοσμοσυρροή που θα περίμενε κανείς, με βάση το ενδιαφέρον που είχαν εκδηλώσει νοικοκυριά κι επιχειρήσεις.

Όπως σημειώνουν φοροτεχνικοί και λογιστές, ανασχετικός παράγοντας είναι τυχόν άλλες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί εκ των υστέρων, οι οποίες θα πρέπει να εξοφληθούν ή ρυθμιστούν παράλληλα με την αναβίωση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ένα νοικοκυριό ή επαγγελματίας θα χρειαστεί να καταβάλει μαζεμένες 2-4 δόσεις, μαζί με τις τρέχουσες φορολογικές- ασφαλιστικές υποχρεώσεις, για να μπορέσει να αξιοποιήσει τη “2η ευκαιρία”, κάτι που δεν είναι εύκολο ή βιώσιμο.

Η ΑΑΔΕ θα επιχειρήσει, πάντως, να κινητοποιήσει όσους διστάζουν και τις επόμενες ημέρες προγραμματίζει τη μαζική αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων σε περίπου 200 χιλιάδες, που υπολογίζεται ότι έχουν δικαίωμα να επανενταχθούν στις 120 και 72 δόσεις.

Αυτήν τη στιγμή, από το “βουνό” των σχεδόν 114 δισ ευρώ χρεών στην εφορία, το ρυθμισμένο υπόλοιπο είναι μόλις 4,689 δισεκατ. Ευρώ, δηλαδή μόλις το 4,1%, έχει ενταχθεί σε κάποιο σχήμα ρύθμισης. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι μεγαλύτερη... έφεση για ρύθμιση έχουν οι “μικροί”.

Ειδικότερα:

  • Στις κατηγορίες οφειλής μέχρι 300.000 ευρώ συγκεντρώθηκε η πλειοψηφία του ρυθμισμένου υπολοίπου ήτοι 73,4% (3,441 δισεκατ. ευρώ) 
  • Στις κατηγορίες οφειλής άνω των 300.000 ευρώ συγκεντρώθηκε το 26,6% του ρυθμισμένου υπολοίπου, ήτοι 1,248 δισεκατ. Ευρώ  

Η αίτηση για επανένταξη στις 120 και 72 δόσεις υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω της ψηφιακής πύλης my AADE μέχρι και την 31η Ιουλίου 2023, με βασική υποχρέωση την καταβολή εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου 2023, ποσού που αντιστοιχεί στο άθροισμα των δύο δόσεων της προς αναβίωση ρύθμισης. Η πρώτη θα πιστωθεί στη παλαιότερη ανεξόφλητη δόση της και η δεύτερη στην τρέχουσα δόση της ρύθμισης που αναβιώνει.

Εάν ο οφειλέτης κατά την ημερομηνία της επανένταξης έχει άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές μη τακτοποιημένες, οφείλει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία επανένταξης, να τις εξοφλήσει ή να τις τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο. Κατ’ εξαίρεση, αν ο οφειλέτης είχε υπαγάγει τις οφειλές σε πάγια ρύθμιση για δεύτερη φορά και την είχε χάσει έχει τη δυνατότητα να τις ξαναβάλει στην πάγια ρύθμιση, άρα να μη χάσει το δικαίωμα της αναβίωσης των 120- 72 δόσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ