Όλο το σχέδιο για την ηλεκτρονική εφορία -Τι προβλέπει το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

EUROKINISSI/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η “τρύπα” από τις δυνητικές εισπράξεις ΦΠΑ περιορίστηκε στα περίπου 2,4 δισ ευρώ από τα 4,7 δισ ευρώ το 2019 κι αυτό αν μη τι άλλο μπορεί να πιστωθεί αφενός στους αποτελεσματικότερους ελέγχους αφετέρου στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Το πλάνο του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, όπως περιγράφεται στο Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων, στοχεύει ακριβώς σε αυτό, το πώς δηλαδή η ηλεκτρονική “ομπρέλα” θα καλύψει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πεδίο της οικονομικής δραστηριότητας, με παροχή κινήτρων αλλά και το στοιχείο της υποχρεωτικότητας.

Τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι το “κλειδί” για τη χρηματοδότηση του σχεδίου, που αναπτύσσεται στους εξής άξονες:

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική έκδοση και παρακολούθηση όλων των διακινούμενων προϊόντων και εμπορευμάτων (δελτίο αποστολής), καθώς έχει ψηφιστεί η αντίστοιχη πρωτογενής νομοθεσία και βρίσκονται σε εξέλιξη οι υποδομές και οι εφαρμογές παρακολούθησης των συναλλαγών αυτών. Αυτό το υποέργο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023

Σημειώνεται πρόοδος στη μεταρρύθμιση της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών και των POS με τις φορολογικές Αρχές (IAPR), προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια, να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για φοροελαφρύνσεις. Μέχρι το τέλος Μαρτίου, περισσότερες από 447.500 επιχειρήσεις είχαν ήδη συνδέσει τις ταμειακές τους μηχανές ηλεκτρονικά με το myDATA, για να καταχωρούν αυτόματα τις λιανικές συναλλαγές τους. Η πλήρης ανάπτυξη της πλατφόρμας συνεπάγεται ότι τουλάχιστον 500.000 επιχειρήσεις θα έχουν διασυνδέσει τις ηλεκτρονικές ταμειακές τους μηχανές με POS και το Taxis έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024

Η επένδυση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης (συνολικού προϋπολογισμού 258 εκατ. ευρώ) στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της φορολογικής Aρχής, στη βελτίωση της συνολικής απόδοσής της, στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και τελικά σε φορολογία πιο φιλική προς την ανάπτυξη, βελτιώνοντας έτσι τη φορολογική διοίκηση και τη φορολογική είσπραξη. Οι κύριες προκλήσεις είναι η αντικατάσταση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών συστημάτων φορολογικών πληροφοριών προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στις υπάρχουσες εφαρμογές, να ψηφιοποιηθούν όλες οι μη αυτόματες φόρμες και διαδικασίες και να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα στα εσωτερικά συστήματα της ΑΑΔΕ, καθώς και με τα συστήματα πληροφορικής του του υπόλοιπου δημόσιου τομέα.

Άλλες προκλήσεις είναι ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού πληροφορικής των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και η παροχή σύγχρονων αυτοματοποιημένων “εργαλείων”. Για το σκοπό αυτό, η αγορά 10.500 νέων προσωπικών υπολογιστών βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2023 θα είναι διαθέσιμος ο εξοπλισμός (laptop, σαρωτές, κ.λπ.). Επίσης, μέχρι το τέλος του 2024 θα λειτουργήσει το νέο Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων, το νέο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου και -για πρώτη φορά- Σύστημα Διαχείρισης Εργασιών που θα συντονίζει και θα υποστηρίζει την καθημερινή εργασία.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών ελέγχων στοχεύει στην αναβάθμιση της λειτουργίας των ψηφιακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, προκειμένου να είναι ευκολότερο για τις ελεγκτικές υπηρεσίες να αξιοποιούν το μεγάλο όγκο δεδομένων που διαθέτουν και να παρακολουθούν τις οικονομικές συναλλαγές. Οι κύριοι στόχοι περιλαμβάνουν τη μέγιστη αξιοποίηση δεδομένων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, τον εκσυγχρονισμό των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων της IAPR, την επέκταση της συλλογής δεδομένων και εσωτερική/εξωτερική διαλειτουργικότητα, καθιέρωση ικανότητας για αποφάσεις βάσει δεδομένων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών και είσπραξη φόρων μέσω επιτραπέζιων ελέγχων και ερευνών.

Τα περισσότερα από τα παραπάνω θα υποστηριχθούν από τον εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων χρήσης δεδομένων της ΑΑΔΕ, μέσω του νέου περιβάλλοντος Business Intelligence & Data Analytics (η ανάθεση της σύμβασης αναμένεται έως το 1ο τρίμηνο του 2024) που θα μπορεί να προβλέπει και να επηρεάζει συμπεριφορές, καθώς και η αξιοποίηση του συστήματος myDATA, το οποίο είναι πλήρως λειτουργικό και το οποίο συλλέγει πληροφορίες εμπορικών συναλλαγών και υποστηρίζει την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τήρησης βιβλίων. Η μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί με την αναβάθμιση της διασύνδεσης πληροφορικής για τη χρήση πληροφοριών από τις τράπεζες. Αυτό το σύστημα θα είναι έτοιμο για εκτεταμένες δοκιμές με τις τράπεζες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ