Έρευνα: Στο +12% οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα - Ποιος είναι ο πιο ανταγωνιστικός κλάδος

NEWSROOM
Εργαζόμενος δουλεύει στο λάπτοπ του
Φωτογραφία: Shutterstock

Συγκρατημένες οι Συνολικές Προοπτικών Απασχόλησης (12%) στην Ελλάδα για το 1ο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με την τελευταία Έρευνα Προθέσεων Προσλήψεων του ομίλου ManpowerGroup.

Οι προοπτικές απασχόλησης αυξήθηκαν κατά +4% έναντι του αντίστοιχου περσινού τριμήνου και αποδυναμώθηκαν κατά 6% αναφορικά με το 4ο τρίμηνο του 2023. Πιο συγκεκριμένα, το 28% των 525 εργοδοτών στην Ελλάδα που συμμετείχαν στην έρευνα, αναμένει αύξηση των απασχολουμένων, το 18% μείωση ενώ το 51% δεν περιμένει καμία αλλαγή.

Σύμφωνα με την Έρευνα Έλλειψης Ταλέντου του ομίλου ManpowerGroup, το 1ο τρίμηνο του 2024 αποτυπώνεται ιστορικό υψηλό στο ποσοστό των εργοδοτών που αναφέρουν δυσκολία στην εύρεση ταλέντων (82% έναντι 77% το 2023). Το ποσοστό εμφανίζεται κατά 7% υψηλότερο από τον Μ.Ο. παγκοσμίως (75%).

Ο πιο ανταγωνιστικός κλάδος στην Ελλάδα είναι οι Υπηρεσίες Επικοινωνίας με NEO 33, καθώς οι προοπτικές προσλήψεων αυξάνονται κατά 39% από το 3ο τρίμηνο του 2023 και κατά 33% από πέρυσι. Τα διαθέσιμα ταλέντα επισκιάζονται από τη ζήτηση, όπου το 85% των οργανισμών αναφέρουν δυσκολία στην εύρεση του ταλέντου που χρειάζονται. Ακολουθεί ο τομέας «Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα» παρά την έλλειψη ταλέντων (το 82% αναφέρουν δυσκολία στην εύρεση του ταλέντου), οι εργοδότες στην Ελλάδα αναμένουν Καθαρές Προοπτικές Απασχόλησης +24%, βελτιωμένες από το προηγούμενο τρίμηνο και σε σύγκριση με πέρυσι κατά +12% και +17%, αντίστοιχα.

Επιμένοντας παρά τις προκλήσεις της έλλειψης ταλέντων (81%), οι Έλληνες εργοδότες αναμένουν Καθαρές Προοπτικές Απασχόλησης +14%, μειωμένες κατά 14% από το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά βελτιωμένες κατά 3% σε σύγκριση με πέρυσι.

Η ζήτηση για ταλέντα ξεπερνά την προσφορά, όπου το 74% των οργανισμών αναφέρουν δυσκολία στην εύρεση των ταλέντων που χρειάζονται. Οι Έλληνες εργοδότες αναμένουν Καθαρές Προοπτικές Απασχόλησης +11%, συρρικνωμένες κατά -21% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά -16% από την ίδια περίοδο πέρυσι. Η συρρίκνωση αυτή σημειώνεται καθώς ο δείκτης εξισορροπεί έναντι των προηγούμενων τριμήνων κατά τα οποία σημειώθηκε έκρηξη ζήτησης για στελέχη Πληροφορικής λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του ψηφιακού μετασχηματισμού κατά την πανδημία (ηλεκτρονικό εμπόριο, ψηφιακές υπηρεσίες, τηλεργασία, τηλεκπαίδευση κ.ά.)

Ο κ. Χαράλαμπος Καζαντζίδης, διευθύνων σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας δήλωσε: «Οι προσδοκίες για τις προσλήψεις στην Ελλάδα παραμένουν συγκρατημένες ενώ παράλληλα αναδύονται νέες προκλήσεις αναφορικά με την ανάγκη υιοθέτησης μιας νοοτροπίας προσανατολισμένης στη Βιωσιμότητα, που θα διασφαλίζει κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές στις στρατηγικές διαχείρισης του δυναμικού αλλά και ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Η ‘πρωτοκαθεδρία’ του κλάδου των Υπηρεσιών Επικοινωνίας (+33%) στην κατάταξη των επαγγελμάτων με τα περισσότερο ζητούμενα ταλέντα εξηγείται από μια σειρά παραμέτρους, όπως η ανάγκη για αποτελεσματική επικοινωνία που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ανάδυση νέων digital καναλιών, η ισχυροποίηση του τομέα Εξυπηρέτησης πελατών. Αντίστοιχα υψηλές προθέσεις προσλήψεων (+24%) σημειώνει και ο κλάδος των Μεταφορών & Logistics κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας που την καθιστά μια στρατηγική πύλη εισόδου μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Ωστόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η άνθηση της Τουριστικής βιομηχανίας, η έκρηξη στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, η δρομολόγηση νέων έργων για Υποδομές και η ανάπτυξη δικτύων Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας.

Οι εργοδότες στην Ελλάδα σε μεσαίες επιχειρήσεις με 50-249 εργαζομένους είναι πιο αισιόδοξοι με τον δείκτη ΝΕΟ να φτάνει στο 22, αυξημένος κατά 11% από το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Ωστόσο 8 στους 10 εργοδότες αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση εργαζομένων με το ποσοστό να εκτοξεύεται στο 87% για την κατηγορία των εταιρειών με προσωπικό 250-999 εργαζομένων.

Καθώς οι Έλληνες εργοδότες σχεδιάζουν τις στρατηγικές τους προτεραιότητες HR για το επόμενο έτος, ανέφεραν ότι η ευημερία των εργαζομένων (24%), η πρόσληψη ειδικευμένων εργαζομένων (21%) και η πράσινη μετάβαση (21%) επηρεάζουν περισσότερο τα σχέδιά τους.

Διερευνώντας τις προθέσεις προσλήψεων 40.077 εργοδοτών σε 41 χώρες του κόσμου η έρευνα αποτυπώνει προθέσεις προσλήψεων στο 26%. Οι παγκόσμιες προοπτικές έχουν αποδυναμωθεί κατά -4% από το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά έχουν αυξηθεί κατά 3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης αποτυπώνονται στην Ινδία και την Ολλανδία (37%) και πιο αδύναμες στην Αργεντινή (2%).

Η περιοχή της Βόρειας Αμερικής (+34%) ανέφερε τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων, ακολουθούμενη από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (+30%), τη Νότια και Κεντρική Αμερική (+28%) και την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (+23%).

Στην περιοχή EMEA οι προοπτικές απασχόλησης παραμένουν οι χαμηλότερες στον κόσμο, αντανακλώντας το οικονομικό κλίμα της περιοχής, καθώς οι προβλέψεις έχουν υποβαθμιστεί και πολλές χώρες αντιμετωπίζουν στασιμότητα ή ύφεση. Ειδικότερα, ο τομέας των υπηρεσιών έχει σημειώσει κάμψη της δραστηριότητας, η οποία αντικατοπτρίζεται στην πτώση του ΝΕΟ του τομέα των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών.

Η ManpowerGroup διενέργησε την έρευνα τον Οκτώβριο σε 41 χώρες και επικράτειες, για τη σφυγμομέτρηση της πρόθεσης προσλήψεων 40.077 εργοδοτών κατά το 1ο τρίμηνο του 2024. Η έρευνα περιλάμβανε ανάλυση δεδομένων που λήφθηκαν ως απάντηση σε ένα μόνο ερώτημα:

«Πώς αναμένετε να αλλάξει ο συνολικός αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στην περιοχή της ευθύνης σας το τρίμηνο έως το τέλος Μαρτίου 2024 σε σύγκριση με το τρέχον τρίμηνο;»

(*) Ο όρος Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης (Net Employment Outlook) που χρησιμοποιείται σε αυτή την έρευνα είναι το αποτέλεσμα της αφαίρεσης του ποσοστού των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση στο ανθρώπινο δυναμικό τους από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν μείωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το καθαρό υπόλοιπο (είτε θετικό, είτε αρνητικό) των προοπτικών απασχόλησης. Τα δεδομένα έχουν προσαρμοστεί εποχιακά προκειμένου να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματικότητα των προβλεπόμενων προσλήψεων. Αυτές οι προσαρμογές εξομαλύνουν τον αντίκτυπο των εποχιακών διακυμάνσεων, οι οποίες συμβαίνουν τις ίδιες περιόδους κάθε χρόνο.

ΣΧΕΤΙΚΑ