«Μεγάλος Αδελφός» και στη διακίνηση προϊόντων - Τι αλλάζει με το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Αγορά στο κέντρο της Αθήνας/ Φωτογραφία Eurokinissi

Όποιος μπει στον πειρασμό να «σκαλίσει» παλαιότερες υποθέσεις με δειγματοληπτικούς ελέγχους στη διακίνηση προϊόντων, θα διαπιστώσει ότι, σε ουκ ολίγες περιπτώσεις, άλλα έγραφαν τα συνοδευτικά έγγραφα, άλλα μετέφεραν τα φορτηγά κι άλλα παραδίδονταν τελικά.

Μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων από τις αναγραφόμενες, διαφορετικά είδη από τα «επίσημα» τιμολόγια κι άλλες πολλές ιστορίες καθημερινής τρέλας ή μάλλον καραμπινάτης φοροδιαφυγής. Κι αυτά ήταν/ είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, καθώς πίσω από κάθε «μαϊμού» δελτίο αποστολής μπορεί να κρύβονται κυκλώματα λαθρεμπορίας και “βιομηχανίες” εικονικών τιμολογίων.

Αυτήν ακριβώς την «τρύπα» φιλοδοξεί να κλείσει η ΑΑΔΕ, ρίχνοντας στη «μάχη» τα Ψηφιακά Δελτία Αποστολής, με τα οποία ουσιαστικά θα στηθεί ένα ολόκληρο δίκτυο παρακολούθησης της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Ο «Μεγάλος Αδελφός»

Αν και η σχετική Απόφαση βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της διαβούλευσης και σε πρώτη φάση θα λειτουργήσει πιλοτικά, η φιλοσοφία και η στόχευση της δεν πρόκειται να αλλάξει, παρά μόνο σε επιμέρους, τεχνικής φύσης θέματα.

Επί της ουσίας, ο «Μεγάλος Αδελφός» θα στριμώξει όσους διακινούν αυτήν τη στιγμή αγαθά στην «γκρίζα» ζώνη και είναι ενδεικτικό ότι η ευθύνη ενημέρωσης του Taxis σε πραγματικό χρόνο, βαραίνει όλους τους εμπλεκόμενους, δηλαδή και τον αποστολέα και τον μεταφορέα και τον παραλήπτη.

Η διαδικασία της έκδοσης και διαβίβασης ψηφιακών παραστατικών για την ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης αγαθών θα διενεργείται σύμφωνα με την παρακάτω σειρά ενεργειών, έτσι ώστε να καλύπτονται όλα τα στάδια:

 • Έκδοση παραστατικών διακίνησης
 • Διαβίβαση δεδομένων παραστατικών διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και ταυτόχρονης ενημέρωσης του Λήπτη 
 • Ψηφιακή παρακολούθηση διακίνησης αγαθών κατά τη διάρκεια αυτής 
 • Ολοκλήρωση της διακίνησης με την παραλαβή των ψηφιακών παραστατικών και των διακινούμενων αγαθών 
 • Ολοκλήρωση της διαδικασίας με τη διενέργεια ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των αγαθών που παραλήφθηκαν 

Ενδεικτικό των διαθέσεων/ προθέσεων της ΑΑΔΕ είναι ότι τα παραστατικά διακίνησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν κυριολεκτικά όλες τις «ευαίσθητες» πληροφορίες:

 • ΑΦΜ Εκδότη Παραστατικού  
 • Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Εκδότη Παραστατικού  
 • Χώρα Οντότητας Εκδότη Παραστατικού  
 • ΑΦΜ Λήπτη Παραστατικού  
 • Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Λήπτη Παραστατικού  
 • Χώρα Οντότητας Λήπτη Παραστατικού  
 • Τύπος Παραστατικού  
 • Σειρά Παραστατικού  
 • Αριθμός Παραστατικού  
 • Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού Οντότητας  
 • Ημερομηνία Έναρξης Αποστολής  
 • Ώρα Έναρξης Αποστολής  
 • Α/Α Εγκατάστασης Εκδότη  
 • Εγκατάσταση Έναρξης Συναλλαγής / Τόπος Φόρτωσης  

Σκοπός διακίνησης:  

 • Πώληση
 • Αγορά  
 • Πώληση για λογαριασμό τρίτων  
 • Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών  
 • Επεξεργασία – Συναρμολόγηση – Αποσυναρμολόγηση  
 • Δωρεάν διάθεση  
 • Δειγματισμός - Έκθεση  
 • Εγγύηση  
 • Χρησιδανεισμός  
 • Αποθήκευση σε Τρίτους  
 • Επιστροφή  
 • Ανακύκλωση  
 • Καταστροφή άχρηστου υλικού  
 • Ενδοδιακίνηση (Μεταξύ Εγκαταστάσεων Οντότητας)  
 • Διακίνηση Παγίων (Ενδοδιακίνηση)  
 • Μεταφορές-Ταχυμεταφορές  
 • Διακίνηση Άνευ Μεταφορικού Μέσου  
 • Λοιπές Διακινήσεις
 • Αριθμός Μεταφορικού Μέσου  
 • Κωδικός Είδους (Ενιαίο Κωδικολόγιο)  
 • Κωδικός Είδους Επιχείρησης  
 • Είδος  

Μονάδα μέτρησης ποσότητας: 

 • Τεμάχια
 • Κιλά  
 • Λίτρα  
 • Μέτρα  
 • Τετραγωνικά Μέτρα  
 • Κυβικά Μέτρα  
 • Ποσότητα  
 • Α/Α Εγκατάστασης Λήπτη  
 • Εγκατάσταση Ολοκλήρωσης Συναλλαγής / Τόπος Παράδοσης  
 • Συσχετιζόμενα παραστατικά (Διακίνησης – Ακύρωσης)  

Επισημάνσεις - Ενδείξεις:  

 • Διακίνηση Αγαθών
 • Αρ. Κυκλοφορίας λοιπών μεταφορικών μέσων  
 • Αριθμός κυκλοφορίας ‘’Ρ’’  
 • Τελική ζυγιζόμενη ποσότητα (κιλά)  
 • Ενεργειακά προϊόντα  
 • Ημερομηνία μεταφόρτωσης  
 • Ώρα μεταφόρτωσης  
 • Ποσότητα Μεταφόρτωσης 
 • Διακίνηση άνευ μεταφορικού μέσου  
 • ΑΦΜ_Επωνυμία Λοιπών Συσχετιζόμενων Οντοτήτων / Ρόλοι διακίνησης αγαθών: - Αποστολέας - Αποστολέας Τρίτος - Μεταφορέας - Παραλήπτης - Παραλήπτης Τρίτος 
 • Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Αποστολής  
 • Ώρα Ολοκλήρωσης Αποστολής  
 • Διεύθυνση έναρξης διακίνησης εκτός α/α Εγκατάστασης Εκδότη  
 • Διεύθυνση ολοκλήρωσης διακίνησης εκτός α/α Εγκατάστασης Λήπτη 

Οι δικλείδες ασφαλείας  

Τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης θα παίρνουν Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης (Μ.ΑΡ.Κ.) για κάθε έγκυρη διαβίβαση των δεδομένων των εκδιδόμενων ψηφιακών παραστατικών διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.  

Επιπλέον, επί των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης θα δημιουργείται QR code, κατά την επιτυχή διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε και στο περιεχόμενο επισκόπησης αυτού θα συμπεριλαμβάνεται και ο Μ.ΑΡ.Κ. Η σάρωση του QR code, με τη χρήση κατάλληλων εφαρμογών, θα τεκμηριώνει το γεγονός και τη διαδικασία της διακίνησης αγαθών από την έναρξη έως και την ολοκλήρωση, ανά περίπτωση Εκδότη, Λήπτη και Λοιπών Συσχετιζόμενων ΑΦΜ. 

ΣΧΕΤΙΚΑ