Οδηγός για την τηλεργασία -Παραδείγματα για τα κλιμακωτά ωράρια

NEWSROOM
Οδηγός για την τηλεργασία -Παραδείγματα για τα κλιμακωτά ωράρια
Φωτογραφία: SOOC/VITSARAS

Η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας για την τηλεργασία και την κλιμακωτή προσέλευση κατατέθηκε χθες, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με την τροπολογία λαμβάνονται έκτακτα, προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και του τόπου εργασίας και την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού.

Ειδικότερα:

  • Εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων.
  • Υποχρεούνται οι επιχειρήσεις-εργοδότες να προαναγγείλουν εντός 24ώρου από τη δημοσίευση της υπό ψήφιση διάταξης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους. Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ.
  • Αναπροσαρμόζεται το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά την έναρξη και λήξη του.
  • Τα ανωτέρω ισχύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής από τη δημοσίευσή τους έως τις 4 Οκτωβρίου 2020.
  • Τέλος, με Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι δυνατή η χρονική και γεωγραφική επέκταση της ισχύος των εν λόγω μέτρων και η τροποποίηση του ποσοστού του 40%.

Για μια επιχείρηση που το ωράριο ξεκινά στις 8:00 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 16:00, σύμφωνα με το ethnos.gr, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται ως εξής¨

Το 25% (1 στους 4) στις 08:00 π.μ.
Το 25% στις 08:30π.μ.
Το 25% στις 09:00 π.μ.
Το 25% στις 09:30 π.μ.

Ενας εναλλακτικός τρόπος προσέλευσης στο χώρο εργασίας είναι ο εξής:

Το 25% στις 07:00 π.μ.
Το 25% στις 07:30π.μ.
Το 25% στις 08:00 π.μ.
Το 25% στις 08:30 π.μ.(κ.ό.κ)

Στην πρώτη περίπτωση, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αποχωρούν από τον χώρο εργασίας, σε κύματα, ως εξής:

Το 25% στις 16:00 μ.μ.
Το 25% στις 16:30 μ.μ.
Το 25% στις 17:00 μ.μ.
Το 25% στις 17:30 μ.μ.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να σχολούν σε κύματα ως εξής:

Το 25% στις 15:00 μ.μ.
Το 25% στις 15:30 μ.μ.
Το 25% στις 16:00 μ.μ.
Το 25% στις 16:30 μ.μ.

Οπως αναφέρθηκε παραπάνω οι εργοδότες οφείλουν να καταχωρούν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή και του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Επιπλέον, η εργοδοσία υποχρεούται να αναφέρει στο «ΕΡΓΑΝΗ» οποιαδήποτε υπερεργασία ή υπερωρία.

Οι όποιες αλλαγές στο ωράριο δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση μεταβολή του είδους της σύμβασης εργασίας των των εργαζομένων. Να σημειωθεί ότι το σύστημα της τηλεργασίας αφορά το 40% των εργαζόμενων των οποίων η εργασία μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως και όχι το 40% επί του συνόλου των μισθωτών μιας επιχείρησης.

Για παράδειγμα, όπως σημειώνει το ethnos.gr, σε μια βιοτεχνία με 80 εργάτες και 20 υπάλληλους γραφείου, το 40% υπολογίζεται επί των 20 υπαλλήλων γραφείου και η βιοτεχνία υποχρεούται να θέσει σε τηλεργασία 8 υπαλλήλους.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι στο Δημόσιο θα εφαρμοστούν τρία κύματα προσέλευσης: στις 7:00 π.μ. , στις 8:00 π.μ. και στις 9:00 π.μ.

ΣΧΕΤΙΚΑ