Σε ρύθμιση μόνο το 4,8% των οφειλών στην εφορία

Κόσμος στην Ερμού/ Φωτογραφία Eurokinissi

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 1/1/2022 διαμορφώθηκε σε 111,398 δισεκατ. ευρώ. Από αυτά, ποσοστό 22,5% έχει χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτο είσπραξης, άρα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ήταν 86,373 δισεκατ. Ευρώ. Πόσα από αυτά είναι σε κάποια ρύθμιση; Σύμφωνα με τα τελευταία απολογιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, μόλις 5,310 δισεκατ. ευρώ, δηλαδή το 4,8% του συνόλου των οφειλών!

Το δεύτερο στοιχείο, που προκαλεί αίσθηση είναι η παγερή αδιαφορία των αποκαλούμενων “μεγάλων οφειλετών” να ενταχθούν σε κάποιου είδους ρύθμιση. Από το ρυθμισμένο υπόλοιπο, το 53,5% προέρχεται από φυσικά πρόσωπα ενώ το υπόλοιπο 46,5% από νομικά πρόσωπα. Το 36,4% του ρυθμισμένου υπολοίπου (ήτοι 1,932 δισεκατ. ευρώ) προέρχεται από οφειλέτες με βασική οφειλή 5.001-50.000 ευρώ, ενώ το 26,2% του ρυθμισμένου υπολοίπου προέρχεται από οφειλέτες με βασική οφειλή 50.001-300.000 ευρώ. Αντιθέτως, οι οφειλές άνω του 1,5 εκατ. Ευρώ που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση αντιστοιχούν στο 8%, ενώ ακόμα πιο χαμηλά- στο 4,1%- είναι τα ρυθμισμένα χρέη άνω των 10 εκατ. Ευρώ.

Από τα απολογιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο: η μεγάλη μάζα των οφειλών στην εφορία είχε δημιουργηθεί πριν από την οικονομική κρίση, ενώ η πανδημία ελάχιστα- κατ’ αναλογίαν- επιβάρυνε την κατάσταση, προφανώς λόγω των διευκολυντικών μέτρων και του “παγώματος” φορολογικών- ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Ειδικότερα:

Ποσοστό 4,4% αποτελείται από οφειλές που διαμορφώθηκαν μετά την 1/12/2020.

Ποσοστό 3,8% αφορά οφειλές περιόδου 1/12/2019-30/11/2020.

Ποσοστό 8,9% αφορά οφειλές περιόδου 1/12/2017-30/11/2019.

Ποσοστό 15,3% αφορά οφειλές περιόδου 1/12/2015-30/11/2017.

Ποσοστό 32,6% αφορά οφειλές περιόδου 1/12/2011-30/11/2015.

Ποσοστό 35% αφορά οφειλές έως 30/11/2011.

Οι συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών το 2021 ανήλθαν σε 4,414 δισεκατ. ευρώ. Σχετικά με την κατανομή παλαιότητας των συνολικών εισπράξεων, ποσό 2,316 δισεκατ. ευρώ προέρχεται από το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως 30/11/2020 (ποσού 82,128 δισεκατ. ευρώ), ενώ τα υπόλοιπα 2,098 δισεκατ. ευρώ από το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο 1/12/2020-31/12/2021 κι αυτό αποδεικνύει ότι όσο πιο “φρέσκα” είναι τα χρέη, τόσο ανεβαίνει το ποσοστό εισπραξιμότητας.

Ένας ακόμα μύθος που καταρρίπτεται είναι ότι την περίοδο της πανδημίας υπήρξε “ανακωχή” με τους οφειλέτες του Δημοσίου. Τουναντίον.

Την 31/12/2021 το συνολικό πλήθος οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθε σε 3.996.871, εκ των οποίων η Φορολογική Διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα σε 1.951.507, ο δε αριθμός των ΑΦΜ με ληξιπρόθεσμες οφειλές σε μέτρα ανήλθε σε 1.332.050. Το ποσοστό των οφειλετών υπό μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (δείκτης ληξιπρόθεσμων ΑΦΜ σε μέτρα) της φορολογικής διοίκησης ανήλθε σε 68,3% την 31/12/2021, μειωμένο κατά 2,3% σε σχέση με την 31/12/2020 (69,9%) και υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο (66%).

Ο συνολικός αριθμός των νέων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που λήφθηκαν το έτος 2021 από τις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα ανήλθε σε 253.083 (έναντι 210.415 το 2020), με τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων (τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων κ.λπ.) να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα (90,9%). Επισημαίνεται ότι, τα ηλεκτρονικά κατασχετήρια αποτελούν το 97,4% του συνόλου των κατασχέσεων εις χείρας τρίτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ